Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
PROTOKÓŁ 44/2018
PROTOKÓŁ 44/2018 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych z dnia 4 października 2018 r.
29.10.2018 więcej
PROTOKÓŁ 43/2018
PROTOKÓŁ 43/2018 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych z dnia 18 września 2018 r.
29.10.2018 więcej
PROTOKÓŁ 42/2018
PROTOKÓŁ 42/2018 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych z dnia 21 sierpnia 2018 r.
29.10.2018 więcej
PROTOKÓŁ 41/2018
PROTOKÓŁ 41/2018 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych z dnia 24 lipca 2018 r.
29.08.2018 więcej
PROTOKÓŁ 40/2018
PROTOKÓŁ 40/2018 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych z dnia 19 czerwca 2018 r.
29.08.2018 więcej
PROTOKÓŁ 39/2018
PROTOKÓŁ 39/2018 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych z dnia 8 maja 2018 r.
29.08.2018 więcej
PROTOKÓŁ 38/2018
PROTOKÓŁ 38/2018 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych z dnia 12 kwietnia 2018 r.
06.06.2018 więcej
PROTOKÓŁ 37/2018
PROTOKÓŁ 37/2018 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych z dnia 15 marca 2018 r.
06.06.2018 więcej
PROTOKÓŁ 36/2018
PROTOKÓŁ 36/2018 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych z dnia 13 lutego 2018 r.
06.06.2018 więcej
PROTOKÓŁ 35/2018
PROTOKÓŁ 35/2018 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych z dnia 16 stycznia 2018 r.
06.06.2018 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się